Azıcık İnsan Olun


Azıcık İnsan Olun!


Ben kim miyim?
Ermeni değilim! Hocalı'da,  Akdamar’da hamile kadınlara tecavüz etmedim, karnını yarmadım.

Amerikan değilim! Irak'ta sivilleri kurşuna dizmedim, pazarları bombalayan ben değilim.

Alman değilim! Yahudi Aşkenaz Türkleri’ni gazla boğmadım.

İngiliz değilim! Masum insanları kesmedim, asmadım.

Çinli değilim! Asya’da soykırım yapmadım.

Rus değilim! Çeçenleri kılıçtan geçirmedim, Kırım’da soykırım yapmadım.

Fransız değilim! Afrika’da hamile kadınları mancınıkla fırlatmadım

İtalyan da değilim ki, Fırsattan istifade kan dökmeden toprak talep edeyim.

Ben; ataları hiçbir katliam yapmadan 4 kıta yedi denize hakim olmuş,

Haçlı seferleri yapan Hıristiyanlara bile temizlik adabını öğretmiş

Yurtsuz kalan Yahudilere yurt bile vermiş,

Topraklarında güneş batmamış, gemileri karadan götürmüş,

Türk korkusuyla korkak Çinlilere koca Çin Seddini yaptıran,

Kırk kişi ile kırk bin kişilik Çin sarayını basan akıncıların torunuyum.

Ben Bir  Türküm!  Türk töresini yazan Oğuzhan’ın torunuyum.

Ben Türküm; Orta Asya’dan türeyen, Anadolu’da büyüyen, Avrupa içlerine yürüyen.

Ben Türküm; Dağlarda gemi gezdiren, taşlara destanlar kazdıran, tarihi baştan yazdıran.

Ben Türküm; Adalete, mertliğe örnek olan, savaşta ölüme gülerek giden, yeryüzünde her muradına eren.

Ben Türküm; Sancaklara, tuğlara baş eğdiren. Beylere, paşalara hilat giydiren, üç kıtada kılıç gezdiren.

Ben Türküm; Atilla’yı, Yavuzu, Fatihi var eden. Kralları, imparatorları kendisine yar eden, düşmanına dünyasını dar eden.

Ben Türküm; Şahları, sultanları kul edinen. Altınları, elmasları pul edinen. Kaftanları libasları çul edinen.

Ben Türküm; Zafer rüyasını görenlere saç yolduran, hezimete uğratıp ümitleri solduran, müzelerde baş köşeleri dolduran.

Ben Türküm; Damarlarımda asil kanım.  Benden bahseder destanım, türküm, şarkım, manim, ağıtım.

Ben Türküm; Yokluk içinde, cephanesiz, topsuz ve tüfeksiz, sadece iman dolu göğüsle 72 millete karşı savaşan.

Ben Türküm; Çağ açıp çağ kapatan, kana susayanı kanında boğan, mazlum olana can olan.

Ben Türküm; Türk esir olmaz, Türk bayraksız olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk ezansız olmaz, Türk hürriyetsiz olmaz!

Ben, önce insanım; halife olarak, sıfatlarına ayna olarak ve de kul olarak yaratmış Allah beni.

Sonra Müslümanım; Önce ruhumu yaratmış Allah, sonra yaratmış bedenimi.Sonra ben Türk'üm; Unutmayayım diye dedemi, ebemi, töremi.Sonra Oğuz'um, sonra Kayı'yım, bileyim diye neslimi.

Sonra Kençeklenir sır olurum, yaşatayım diye töremi.

İnsanlık sıfat ve karakterim, Müslümanlık tercihim, Türklük kaderimdir benim.Nuh'a kadar giderseniz Türk, Adem'e kadar giderseniz Adem’imUğraşmayın genimle, dinimle! Ne etikete ihtiyacım var, ne de yaftaya benim.Yakınıyla uzağıyla severim milletimi. Sizden bana ne, benden size ne!Size mi kaldı kim olduğum? Ya Kayı, ya Türk, belki de Adem olurum.Yeter artık, rahat bırakın beni!Azıcık insan olun!30-08-2017, Rotterdam

Yorumlar