Kayıtlar

GENCEK’İN DERİN TARİHİ, GENCEK'İN TARİHÇESİ

        Gencek ve çevresi Kas, Luvi, Hitit, Frig, Lidya, Ahmeniş, Makedon, Basileus, Seleukos, Roma, Bizans, İlhanlı, Selçuklu, Timur ve Osmanlılar dönemlerine ait çok eski tarihî bir geçmişe sahiptir. Ancak; doğal, beşeri ve tarihî bakımdan oldukça zengin olan bölge yeterince keşfedilememiş olup, araştırma ve turizm faaliyetleri henüz başlatılamamıştır. Bir yerin tarihçesinin en büyük delilleri o bölgedeki tarihî yerler, tarihî eserler, ören yerleri, buluntular ve kalıntılardır. Tarihi çok eskilere dayanan Gencek ve çevresi, tarihî ören yerleri ve antik kentlerle çevrilidir. 17. yüzyıldan itibaren Gencek’teki bazı evlerin medrese olarak kullanıldıkları, hatta   18. yüzyılda sıralı evler hâlinde 7 kadar medresenin olduğu bilinmektedir. Bu tarihî evlerin birçoğu ayakta olup, hiçbirisi profesyonel restorasyondan geçmemiştir. Bu evlerde Osmanlı ahşap sanatının en güzel örnekleri yer almakta ve hâlâ keşfedilmeyi beklemektedir. Eskiden İpek Yolu’nun bir ayağı Seydişehir üzerinden