Gencek Anonim Halk Türküleri

 

Türküler; insanların başlarına gelen olayları, bu olaylar karşısındaki aşk, hasret, gurbet, üzüntü ve neşe gibi ortak duygularını, inancını, dünya görüşünü, mertlik ve kahramanlık gibi karakteristik davranışları Türk kültürüne özgü farklı ezgilerle dile getiren ve söylenen manzum ve anonim dizelerdir.

Son dönemlerde Halk arasında sohbetlerin muhabbetlerin ardından bilinen ilahilerin okunduğu da görülmektedir. Türkü söyleme geleneği hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygındır. Bazı türküler kadınlar tarafından başka, erkekler tarafından başka bir makamla söylenir. Kadınlar arasında türkü söylerlerken bazen “def” ya da “devlek” adı verilen çalgı da kullanılır. Gencek ve çevresine ait örnek bazı türküler şunlardır:

Develi

Develim gederse ben de gederin amman

Amman amman gederin eller

Develim yoluna bir gan ederin amman ah aman amman

Devesi düzünde ah aman amman

Sürmesi gözünde ah aman amman

Ardımanım galdı ah aman amman

Şo deyusun gızında

Çek deveci develeri harımdan amman

Amman harımdan eller

El içine çıkamadım arımdan amman ah aman amman

Develisin daylak ah aman amman

Gar memeler oynak ah aman amman

Anan seni kime verecek ah aman amman

Her yanların gaymak

 

Ayşa Gelin

Ayşa gelin nerden gelin gezmeden sürmelim amman

Bilemedim başındaki yazmadan

Yazmalar içinde garalı yazma

Gözeller içinde salınıp gezme

Yazarsan mektubu gahırlı yazma

Okuyan bulunmaz derd olur bana

 

Ayşa gelin çebiç sürer gavağa sürmelim amman

Gosdak gelin gül döşemiş yanağa

Yanağın gülünden bir gül ver bana

Saçının telinden bir tel ver bana

 

Yanağı bahçanın gülüne benzer sürmelim amman

Saçları durnanın teline benzer

Sözleri bülbülün teline benzer

Bir bahtı garalı geline benzer

 

Budadım Bağları

Budadım bağları yemedim üzüm aman aman

Kaynatın pekmezi de gelirim güzün aman aman

Yare söyleyecek kalmadı sözüm aman aman

Gayri dayanacak kalmadı özüm aman aman

Mektuba yazacak kalmadı sözüm aman aman

Enginli yüksekli kayalarımız aman aman

Gam ilen yoğrulmuş mayalarımız aman aman

Doğurmaz olaydı analarımız aman aman

Ölmeyince vermem seni ellere aman aman

Söylesem adını düşürürler dillere aman aman

 

Gümüş cezve idim gaynadım coştum aman aman

Gendi yağımla gavruldum piştim aman aman

Muhanet elinden gurbete düştüm aman aman

Gayri dayanacak özün kalmadı aman aman

Mektuba yazacak sözüm kalmadı aman aman

 

Bağlar Gazeli

Hey Heeey, bağa girdim üzüme çıbık değdi gözüme

Çıbık seni keserim, yar göründü gözüme vay beni beni

Al beni beni sar beni beni yeşil yapraklar

Saramadım sarsın seni kara topraklar

 

Bağa girdim budanmış güle bülbül dadanmış

Ben yarime gül demem gülü seven aldanmış vay beni beni

Al beni beni sar beni beni ben adam yemem

Ellerin sevdiğine sevdiğim demem

 

Bağa girdim üzüm yok el yarinde gözüm yok vay beni beni

Ben yarimi tanırım vay başkasına sözüm yok

Al beni beni sar beni beni gurbet ellerde

Yarimin namı var cümle dillerde

 

Gidişin gidiş olsun üzengin gümüş olsun vay beni beni

Dağdan daştan geçerken ölüm yoldaşın olsun balar gazeli

Al beni beni sar beni beni bağlar gazeli

Sarmadım,sarsın seni avşar güzeli

 

Gara Gaklık

Gara Gaklık acep suyun içtin mi?

Uzun yelek, heç üstünden geçtin mi?

Akdağ yaylaları, senden göçtüm mü?

Şimdi gayri göçemedim yayladan

Ben bu derdi satın aldım Mevla’dan

Ağşamlar olur da sabahlar olmaz

Benim yarim benim derdimi sormaz

Kimse gapım açıp yanıma gelmez

Hepimizin yudan bu gara toprak

Ne yaptınısa gahpe felek sen yaptın

İçime yedi türlü dert gatdın

Teraziye vurdun sen beni satdın

Bilemedim bu feleğin işini

Seher yeli derler erken esene

Deli deller sevdiğine küsene

Yari yanda olup derdin eşene

Süren sürsün gahpe dünya demini

Gabirim yol üstüne gazsınlar

Dertlerimi baş tahtama yazsınlar

Yoldan gelen geçen hısım ahbaplar

Okusunlar, benden ibret alsınlar

 

Yandığım Amman

Garatoyuk gakkalı yandığım aman

Yumurtası okgalı  eeee...y

Varman gızlar gocaya da yandığım aman

Hep oğlanlar şapgalı eeee...y

Ay safalı safalı yandığım aman

Cufralığı tokalı eeee..y

Köyde oğlan çok amma yandığım aman

Hep de goca gafalı eee...y

 

Ermilit’ten dolaşa yandığım aman

Ekmek döktüm malaşa eee...y

Dolansana ay oğlan yandığım aman

Gediyon Ötebaş’a eee...y

 

Ak Daşı Galdıralım

Ak daşı galdıralım gelin gelin gel aman

İlanı öldürelim aman (2)

Anan baban vermezse gelin gelin gel aman

Yayladan galdıralım aman (2)

 

Emine’min elliği gelin gelin gel aman

Ne bunun gözeliği aman (2)

Emine’m gelin olmuş gelin gelim gel aman

Başındadır telliği aman (2)

 

Bulut bulut üsdüne gelin gelin gel aman

Şo buludun gasdi ne aman (2)

Bulut seni yakarın gelin gelin gel aman

Yağma yârin üsdüne aman (2)

 

Gel garşıdan görüyün gelin gelin gel aman

Yanakdan gül veriyin aman (2)

Yanak senden gül senden gelin gelin gel aman

Dahı neler veriyin aman (2)

 

Evleri var oyalı gelin gelin gel aman

Göğsü bülbül yuvalı aman (2)

Böyle gözel görmedim gelin gelin gel aman

Ben anamdan doğalı aman (2)

 

Kına Gecesi Okşamalıkları

Ağşamınız hayır olsun gözeller

Hele gözeller eeey eeey

Birikmiş yarenler gına ezeller eeey eeey

Yarın elbet seni gelin düzeller

Hanım edeller eeey eeey

Al gınan eline vurmaya geldim

Vurmaya geldim

Ben senin görümcen olmaya geldim eeey eeey

Almaya geldim ben babandan izin

Almaya geldim eeey eeey

 

Evinizin önü erik fidanı

Hele fidanı eeey eeey

Gelin güçcük bilmez gelip gedeni eeey eeey

Adam ağladır mı goca babanı

Hanım ananı eeey eeey

Al gınan eline girsin maşşallah eeey eeey

Girsin maşşallah

Senin sevilerin artar inşallah eeey eeey

 

Ulu minarede okunur ezen

Okunur ezen eeey eeey

Gadir Mevla’mımış yazını yazan eeey eeey

Senin varacağın bir gurlu düzen

Bir gurlu düzen eeey eeey

Al gınan eline girsin mübarek eeey eeey

Senin sevilerin artar gederek eeey eeey

 

Bu gece ağşamlık müsefir olsun

Müsefir olsun eeey eeey

Yarın ikindiden bize buyursun eeey eeey

Bu gözel murada ermeyen ersin

Ermeyen ersin eeey eeey

Al gınan eline girsin maşşallah

Girsin maşallah eeey eeey

Senin sevilerin artar inşallah eeey eeey

 

Yarın öğlen gelin atı gelecek

Atı gelecek eeey eeey

Senin inilerin çifte binecek eeey eeey

Senin ağaların golun(a) alacak

Golun(a) alacak eeey eeey

Al gınan eline girsin mübarek eeey eeey

Senin sevilerin artar gederek eeey eeey

 

Uzat ellerini gınan okunsun

Anan gelir deyi yola bakmasın eeey eeey

Böğececik gucağında saklasın

Al gınan eline girsin maşallah eeey eeey

Senin sevilerin artar inşallah eeey eeey

Oturak getirin gelin otursun

Çifte inileri gelin götürsün eeey eeey

Yetmeyen eksiğin Allah yetirsin

Al gınan eline girsin maşallah eeey eeey

Senin sevilerin artar inşallah eeey eeey

Güyeğimiz Hacca geder inşallah eeey eeey

 

Vurun gınasını silkin tozunu hele tozunu

Gız kötü değildir çekin nazını eeey eeey

Al gınan eline vurmaya geldim eeey eeey

Ben senin görümcen olmaya geldim

Ben bobandan izin almaya geldim eeey eeey

Evleri uzakda yolları doğru eeey eeey

Gelinin gaşları yay gibi gurlu

Ağamı sorarsan hem orta boylu

Hem gözel huylu

Al gınan eline girsin mübarek eeey eeey

Senin sevilerin artar gederek eeey eeey

 

Şöyle buyurun da biz de varalım

Uzat sağ elini gına vuralım

Al gınan eline girsin maşallah eeey eeey

Senin sevilerin artar inşallah eeey eeey

Güyeğimiz Hacca geder inşallah eeey eeey

 

Keklik

Kekliğidim vurdular sürmelim aman aman aman

Ganadımı gırdılar aman (2)

Dahı ben güçcüğüdüm sürmelim aman aman aman

Anamdan ayırdılar aman (2)

 

Keklik gumda eşinir sürmelim aman aman aman

Eşincikde deşinir aman (2)

Benim sevdiğim oğlan sürmelim aman aman aman

Köşelerde düşünür aman (2)

 

Yayla Yolu

Ak goyun meler gelir hay gelin aman aman aman

Dağları deler gelir aman (2)

Yalınız yatan gızın hay gelin aman aman aman

Aklına neler gelir aman (2)

 

Yayla yolu yar yolu hay gelin aman aman aman

Aleyin içi dolu aman (2)

Varın bakın yarime hay gelin aman aman aman

Eli goynunda durur aman (2)

 

Yayla yolu döşeme hay gelin aman aman aman

Hacılar geder Şam’a aman (2)

Benim uçun mu çıkdın hay gelin aman aman aman

Nahı oğlan yaşama aman (2)

 

Hasret

Çeşmenin başında gamlasın ölüm

Sağıma gız yatsın soluma gelin

Gelinin goynunda dutuldu dilim

Ağlama sevdiğim yollar çamırdır

Alt’ay dedikleri haylı ömürdür

 

Al horazım gelmez oldu düneğe

Değişmezdim bir sağılır ineğe

Allı gelin gül döşemiş yanağa

Yanağın gülünden bir gül ver bana

Saçının telinden bir tel ver bana

 

Ayağına geymiş sarı yemeni

Sallanma sevdiğim öldürdün beni

Dünya gözel olsa değişmen seni

Senin uçu arzuların sılayı

Meğer gurşunula vuralar beni

 

Uzundur selvinin dalı eğilmez

Gönül almıyınca gözel sevilmez

Elin gızı gendi gelip sarılmaz

Varıp gapısına gul olmuyunca

Yanıp gapısına gul olmuyunca

 

Keklik olup aleyimi düzmedim

Murat alıp doya doya gezmedim

Bu yazıyı elim ile yazmadım

Arnıma yazılmış bu gara yazı

Gaderim böylemiş ağlarım bazı

Daracık Sokak

Daracık sokakda yâre gavışdım

Yar aşşağı, ben yokarı savışdım

Yârin şevtalısın aldım barışdım

Sen bize gelmen mi toparlak gelin?

Seni beyidirin bakarak gelin

 

Daracık sokakdan geldi geçiyo

Ak bürgünün bendin yanın açıyo

Ya göğnü var belki de vaz geçiyo

Gördüm amma seroş etdi yar beni

 

Sarılmadan bir eş etdi yar beni

Daracık sokakdır burdan ötesi

Yavaş oyna ay golları düşesi

Sen bize gelmen mi sekerek gelin?

Seni beyidirin severek gelin


 Enterim Aldan Eyi

Enterim aldan eyi

Buldun mu benden eyi?

Buldum amma sarmadım

Seni darılır deyi

 

Enterisi akdandır

Ne gelise Hak’dandır

Gelin benzin sararmış

O da yangınlıkdandır

 

Evleri var alt başda

Gunduram galdı daşda

Ay gız seni saralı

Aklım galmadı başda

 

Evleri gademeli

Varıp da ne demeli?

Gelin borcun çoğumuş

Alıp da ödemeli

 

Al elmanın dördünü

Sev yiğidin merdini

Seversen gözeli sev

Çekme çikin derdini

 

Elmadan gel elmadan

Yollar çamır olmadan

Gedelim gel barabar

Zalım boban duymadan

 

Garşı garşı hanımız

Garşıda harmanımız

Sen ordan çık ben buradan

Çatlasın düşmanımız

 

Elmada koku m’olur?

Bekârda uyku m’olur?

Sarılalım gezelim

Bobandan gorku m’olur?

 

Elmayı buçakladım

Mendili saçakladım

Yar garşıdan gelirken

Öpmedim gucakladım

 

Evleri garşımızda

Zevdası başımızda

Allah’ım bu neyidi

Gencecik yaşımızda?

Şo dağın meşeleri

Gül yağı şişeleri

Ben yârimi yitirdim

Ararın köşeleri

 

Şo dağlar olmaseydi

Lelesi solmaseydi

Ölüm heç bi şey değil

Ayrılık olmaseydi

 

Şo dağlar melik dağlar

Yaprağı delik dağlar

Benim bir sevdiğim var

Mendili bölük bağlar

Şo Dağlar

Şo dağdan aşan bilir

Yol bulup koşan bilir

Ancak benim derdimi

Bu derde düşen bilir

 

Şo dağdan aşan gelin

Al geyin guşan gelin

Gocan çikin sen gözel

Gayret et boşan gelir

 

Şo dağdan aşdım geldim

Anamdan gaçdım geldim

Şo oğlanın ardına

Ardına düştüm geldim

 

Ak goyun guzusuna

Can yanar bazısına

Gelinler gail olmuş

Arnının yazısına

 

Ak goyun meler gelir

Dağları deler gelir

Nişanl’olan gızların

Aklına neler gelir

Garefil

Garefilin beyazı

Ne beklersin ayazı (2)

On iki ayın bir günü

Gılın bayram namazı (2)

 

Garefilin alından

Ayırmadım dalından (2)

Öldüğümde gam yemem

Bir su içsem elinden (2)

 

Garefil atlı galır

Yaprağı çatlı galır (2)

Gönül düştüğü yerde

Gopmaz da daklı galır (2)

Garefil eker misin?

Şap mısın şekar mısın? (2)

Yar bana ettiğini

Ahrette çeker misin? (2)

 

Su gelir ulanmaz mı?

Bahçayı dolanmaz mı? (2)

Yar yoluna ölenin

Namazı gılınmaz mı? (2)

 

Bahçaya biber ekdim

Gaşına sürme çekdim (2)

Verin sevdiğim bana

Sevdiğim yari nettin?

 

Su gelir güldüğünden

İçilmez köpüğünden (2)

İlan olsam dolansam

Gızların topuğundan (2)

 

Mehlemizde bir düğün

Elinde gümüş güğüm (2)

Benim bir sevdiğim var

Ne dün gördüm ne buğün (2)

 

Menevşe boynun eğdi

Yaprağı suya değdi (2)

Gaçdımısa ben gaçdım

Zararım kime değdi? (2)

 

Bahçalarda mor bağlar

Gözlerim garip ağlar (2)

Dahı ben yaşar iken

O yar garalar bağlar (2)

 

Gül ekdim gürcü bağa

Değdi başım yaprağa

Yangunluk baş belası

Geder gara toprağa (2)

 

Garefil dallanır mı?

Top zülüf sallanır mı?

Bize bir gelin gelmiş

Sarmadan yollanır mı?

 

Garefil uzar geder

Yaprağı süzer geder

Oğlan yolu şaşırmış

İnşallah bize geder

 

Garefil dizdiğimiz

Lokumdur ezdiğimiz

Heç aklına gelme mi?

Dağlarda gezdiğimiz?

Emine’m

Ermilit’den dolaşa

Ekmek dökdüm malaşa

Dolansana ay oğlan

Gediyon Ötebaş’a

 

Şo dağdan aşan bilir

Yol bulup koşan bilir

Ancak benim derdimi

Bu derde düşen bilir

 

Evleri guru duvar

Emine’m goyun sağar

Emine’m gaçıvermiş

Anası dizin döğer

 

Eminem’in elliği

Dakı durur telliği

Emine’m gaçıvermiş

Başındadır telliği

 

Ağ üzümün aklığı

Sılanın ıraklığı

Beni böyle gezdiren

Bir gardaşın yokluğu

Ağ üzüm ermen deyo

Sebede girmen deyo

Gızın göğnü var amma

Anası vermen deyo

 

Ekinler orak oldu

Yakınlar ırak oldu

Getdi gurbet ele ya

O bize marak oldu

Ekin ekdim yollara

Yoldurmadım ellere

Yar sevmiş gizli gizli

Bildirmedim ellere

 

Dedim ben elim yağlı

Sevdiğim emmim oğlu

Emmim oğlu olmazsa

Elde çok orta boylu

 

Gapıları galındır

Emmileri zalımdır

Zalım olsa ne yapsın?

O gız benim malımdır

 

Emine’m oturmuş daşın üsdüne

Zülfünü daramış gaşın üsdüne

Günde mekdup gelir, başım üsdüne

Emine’m Emine’m şekar Emine’m

Ala gözün araları çukur Emine’m

İp Üstünde Bulgurum

İp üsdünde bulgurum

Oğlan sana vurgunum

Çek elini elimden de

Arpa yoldum yorgunum ninnayı

 

Ah ninnayı ninnayı da

Gel oynayı oynayı ninnayı

Aslan gibi yârim var da

Ben nideyin dünyayı, dünyayı?

 

Su gelir akmeyile

Nen olur bakmeyile

Çikinler gözel m’olur da

Sar’altın dakmeyile ninnayı

 

Ah ninnayı ninnayı da

Gel oynayı oynayı ninnayı

Aslan gibi yârim var da

Ben nideyin dünyayı, dünyayı?

Dilek

Göğ yüzünde bölük bölük durnalar

Nedir sizin ahvalınız halınız?

Yara bi arzuhal yazsam vermeye

Dost köyüne uğramaz mı yolunuz?

 

Üç keklik dünemiş bizim boğazda

Emsalı bulunmaz gelinde gızda

Bir daha sarılsam baharda yazda

Belki ayrı düşer gelin yolumuz

Aşşağıdan çıkdı gözelin üçü

Boynuma dolandı gınalı saçı

Seni benden ayırıllar en gücü

Ölelim ölelim ayrılmayalım

Pınara Varmadın mı?

Çay derin, çeşme pınar

Derdimi eşme pınar

Hapbam suya gelirse

Bensiz gonuşma pınar

Pınara varmadın mı?

Gül goydum almadın mı?

Gönderdiğim mekdubun

Cevabın vermedin mi?

 

Çay derin, geçemedim

Az doldur, içemedim

Sen benden geçdin amma

Ben senden geçemedim

 

Çaya vardım, susuzun

Üç gündür uykusuzun

Bana mehil bağlama

Südü bozuk, soysuzun

 

Bileydim ağlamazdım

Akeydim çağlamazdım

Bileydim ayrılık var

Sana bel bağlamazdım

Türkü

Uzun yola getdim gelirin deyi

Dabanca doldurdum vururun deyi

Aklıma gelmemiş ölürün deyi

Ölüm ver Allah’ım ayrılık verme

Ayrılık ataşı bağrımı delme

Garefil Oyulur mu?

Garefilim öyledir

Aleeey aleey aleylim aman

Aşk adamı söyledir vay vay

Etme anam intizar

Aleeey aleey aleylim aman

Belki gader böyledir vay vay

 

Garefil oyulur mu?

Aleeey aleey aleylim aman

Gözele doyulur mu vay vay

Gözel saran oğlanın

Aleeey aleey aleylim aman

Golları yorulur mu vay vay

Garefil eker oldum

Aleeey aleey aleylim aman

Ayrılık çeker oldum vay vay

Kör olsun bu ayrılık

Aleeey aleey aleylim aman

Ölümden beter oldum vay vay

 

Garefil eker misin?

Aleeey aleey aleylim aman

Şapıla şekar mısın vay vay

Dünyada etdiğini

Aleeey aleey aleylim aman

Ahretde çeker misin vay vay

 

Garefil mi büber mi?

Aleeey aleey aleylim aman

Tecelli mi gader mi vay vay

Hırlı olan oğlandan

Aleeey aleey aleylim aman

Gız ayrılır geder mi vay vay

 

Garefil aşı mısın?

Aleeey aleey aleylim aman

Gözeller başı mısın vay vay

Mekdup yazdım yollasam

Aleeey aleey aleylim aman

Cebinde daşır mısın vay vay

 

Garefil uzun olsa

Aleeey aleey aleylim aman

Yaprağı üzüm olsa vay vay

Yârin uykusu gelmiş

Aleeey aleey aleylim aman

Yasdığı dizim olsa vay vay

 

Garefi ekdim daşa

Aleeey aleey aleylim aman

Bitmedi galdı gışa vay vay

Ne gademsiz yarimiş

Aleeey aleey aleylim aman

Emeğim getdi boşa vay vay

 

Garefilim tüğündür

Aleeey aleey aleylim aman

Yüğsek gayadan indir vay vay

Doğru söylen gız eşler

Aleeey aleey aleylim aman

Bu yadiker kimindir vay vay

 

Garefili boyarın

Aleeey aleey aleylim aman

Gayalardan gayarın vay vay

Ayarımı bulmazsam

Aleeey aleey aleylim aman

Gaderime sayarın vay vay

 

Garefili gavırır

Aleeey aleey aleylim aman

Daş harmanda savırır vay vay

Gaynananın kötüsü

Aleeey aleey aleylim aman

Yâri yardan ayırır vay vay

 

Garefil mesdek olur

Aleeey aleey aleylim aman

İnce bel gosdak olur vay vay

İnce beli verseler

Aleeey aleey aleylim aman

Gollarım yasdık olur vay vay

 

Garefilin ek beni

Aleeey aleey aleylim aman

Sulu yere dik beni vay vay

Eğer gözün dutmazsa

Aleeey aleey aleylim aman

Al çapıyı sök beni vay vay

 

Garefilin büberin

Aleeey aleey aleylim aman

Sağsılarda biterin vay vay

Eller almış yarimi

Aleeey aleey aleylim aman

Boynum eğri dutarın vay vay

 

Ben bir gara büberin

Aleeey aleey aleylim aman

Yuvarlanır gederin vay vay

Dut gaynana dilini

Aleeey aleey aleylim aman

Oğlun alır gederin vay vay

Gız Okşama

Gına yakmış ellerine

Nail oldum dillerine

Gelin oldum gediyorun

Gızım gurbet ellerine eeey eeey

 

Gız anası gız anası

Nerde bunun öz anası

İçinde mumlar yanası

 

Gaya başı garımcalı

Benim göğnüm yerinceli eeey eeey

Gelin oldum gediyorun

Çifte çatal görümceli eeey eeey

 

Gardaşların gardaşlarım

Gana böğendi saçlarım eeey eeey

Gardaşımın güllerini

Yavrılara bağışlarım eeey eeey

 

Goyunlar geldi meleşir

İpler ayağa dolaşır eeey eeey

Beni yalınız zannetmen

Cingöz gardaşlar dolaşır eeey eeey

 

Gelin Alma / Gelin Karşılama

Gelin geldi gapımıza

Dürüsü var hepimize

Hoş geldin gelinim hoş geldin

Ağabeyime eş geldin

 

Öteyaka’nın pelit odunu

Ağamın gelin gadını

Gelin hoş geldin hoş geldin

Bacım hoş geldin hoşgeldin

 

Gelinin geydiği atlas

Geline iğneler batmaz

Gelin güğeyisiz yatmaz

Hoş geldin gelinim hoş geldin

 

Gelin atladı eşiği

Sofrada galdı gaşığı

Gız evlerin yakışığı

Hoş geldin gelinim hoş geldin

 

Gınayı getir annem

Barmağım batır annem

Böğün müsafirin ben

Goynunda yatır annem

 

Geydiğin yeşil geyeller yeşil eeey eeey

Yeşile goşul gelinim yeşile goşul

İğneler batmaz gelinim iğneler batmaz

Goğsan da getmez

Döğsen de getmez gelinim

 

Ağzın datlı olsun

Gınan gutl’olsun

Gahbe Dünya

Gara gaklık, acap suyun içdim mi?

Uzun yelek, heç üsdünden geçdim mi?

Akdağ yaylaları, senden göçdüm mü?

Şindi gayrı göçemedim yayladan

Ben bu derdi satın m’aldım Mevla’dan?

 

 

Ağşamlar olur da zabahlar olmaz

Benim yârim benim derdimi sormaz

Kimse gapım’açıp yanıma gelmez

Hepimizi yudan bu gara toprak

 

Ne yapdınısa gahbe felek sen yapdın

İçerime yedi türlü dert gatdın

Teraziye vurdun sen beni satdın

Bilemedim bu feleğin işini

 

Seher yeli deller erken esene

Deli deller sevdiğine küsene

Yâri yanda olup derdin esene

Süren sürsün gahbe dünya demini

 

Gabirimi yol üsdüne gazsınlar

Dertlerimi baş tahdama yazsınlar

Yoldan gelen geçen hısım ahbaplar

Okusunlar, benden ipret alsınlar

Bağ Bozumu Türküsü

Üzüm yağmış üzüm, güzün bağlara

Takmış kızlar sepet, narin kollara

Gam, kesvet neşe olmuş güneşte

Al şıralar kaynar, kaynar ateşte

 

Üzüm teştte ezim ezim ezilir

Bağ bozanlar akşam yola dizilir

Kalaylı kaplara şıra süzülür

Dalga dalga taşar kazandan teşte

 

Bakır taslar dudak dudak dolaşır

Gönül ferah yoldan kalbe ulaşır

Üste başa bütün şıra bulaşır

Burcu burcu kokar, etekte peşte

 

Sütun sütun buhar saçar kazanlar

Kuşlar gibi şakır üzüm ezenler

Köyde aşkın tılsımını çözenler

Hatıralar arar, gelmiş geçmişte

Dere

Göplünün altı diken

Yakdın beni gülüken

Allah seni de yaksın

Üç günlük gelin iken

 

Dere geliyor dere

Gumunu sere sere

Dere beni de götür

Yârin olduğu yere

 

 

 

Aslan Garam

Garanfilim saksılarda çanakta

Bir yar sevdim şu karşıki konakta

Aslan garam gel garam

Fındıkları kır garam

Eller yarini bulmuş

Sen de benim ol garam

Cevizin çürüğü özünden olur

Yar için ağlayan gözünden olur

Aslan garam gel garam

Fındıkları kır garam

Eller yarini bulmu

Sen de benim ol garam

 

Bir taş attım pencereye tık dedi

Bir kız çıktı annem evde yok dedi

Aslan garam gel garam

Fındıkları kır garam

Eller yarini bulmuş

Sen de benim ol garam

Öldü Den Beni

Pınarın başında söylenen sözler

Oğlan sendeyimiş utanmaz yüzler

Adam sevdiğini böyle mi gizler?

Saklaman, gizlemen, öldü den beni

Diyar-ı gurbetde galdı den beni

 

Gayfe güğümlerim gaynar ocakda

Mafasız yüklerim yığlı bucakda

Bir gelincik dönüp gezer gucakda

Saklaman, gizlemen, öldü den beni

Diyar-ı gurbetde galdı den beni

Göplü

Göplünün altı çiçek

Çiçekler biçilecek

Geri durun çikinler

Gözeller seçilecek

Göplünün altı ırmak

Geydiğim altı barmak

Evelinden varımış

Oğlan gıza yalvarmak

 

Dere gelir Mersin’den

Mersin’in deresinden

Ben yârimi bilirim

Asger elbisesinden

 

Soğan ekdim sulandı

Böğün midem bulandı

Gırılası gollarım

Bir gözele dolandı

 

Su gelir akmıyıla

Ne olur bakmıyıla

Çikinsin gözel olman

Sar’altın dakmıyıla

 

Dere geçit vermiyo

Gönül haldan bilmiyo

Bu senin zalım boban

Seni bana vermiyo

Çiçek

Yüğseğinin kesek kesek dumanı

İngininin yeşil olur çimeni

Sarıçiğdem, mor menevşe zamanı

Oğlan gıza lale veri, gül alır

Türkü

Suya geder su desdisi gırmızı

Benim yârim yedi dağın ıldızı

Suya geder su desdisi doldurur

Gelir geçer gaş oynadır güldürür

 

Gaşına gözüne değmesin nazar

Elinde galemi okuyup yazar

Oku beyim el basayım künyene

Nefret olsun doyurdunuz dünyama

 

Ayağına geymiş sarı yemeni

Sallanma yârim öldürdün beni

Köylü düşman olsa alırım seni

Meğer gurşunula vuralar beni

 

Gara bulut gibi göğe ağarsın

Sulu yağmır gibi yere yağarsın

Söyle gelin hangımızı seversin?

Köşelerde neden boyun eğersin?

Ayşa Gelin

Pambık içinde çivit

Elinde gümüş divit

Hem sararmış hem solmuş

Bir gız uçu bir yiğit

 

Denize dalamadım

Bi balık alamadım

Guşlar yuva yapmış da

Guş gadar olamadım

 

Denize daldım derin

Çıkdım yüzüne serin

Yollara duzak gurdum

Dutulsun Ayşa gelin

 

Böğün bayram günüdür

Yârim seyran günüdür

Doğru söylen gız eşler

Bu hediye kimindir?

 

Ay gül olur gül olur

Dalında bülbül olur

Bir gız uçu bir yiğit

Yanar yanar kül olur

 

Asker Türküsü

İlimon ekdim daşa

Bitmedi galdı gışa

Gız ben seni alırdım

Asgerlik geldi başa

 

Asger oldum on dörtlü

Ganal yolları örtlü

Gocalar asgere gedince

Ay on dçrtlü on dörtlü

 

 

 

Ay on dörtlü on dörtlü

Gamel yolları örtlü

On dörtlüler gediyor

Gızların başı dertli

 

Bitmedi galdı gışa

Gız ben seni alırdım

Asgerlik geldi başa

 

Asger oldum on dörtlü

Ganal yolları örtlü

Gocalar asgere gedince

Gadınları hep dertli

 

Ay on dörtlü on dörtlü

Gamel yolları örtlü

On dörtlüler gediyor

Gızların başı dertli

 

Yusuf Avcu, Kutlu Birlik Kanı GENCEK, Türk Sır Budunu KENÇEK

 

Yorumlar