Kayıtlar

Bir Ulu Devlet, Bir Aziz Millet ve Kengeş Meclisi

  Bir Ulu Devlet Türk devleti milletini koruyan şefkatli bir babadır. Devlet, ailenin genişlemesinden ibarettir. Bu yüzden hükümdar ile halk, baba ile evlat gibidir. Devletin temeli ise millete hizmet ve adalettir. Türk devletlerinde iktidarda kalmak millete hizmet ve töreye sadakatle mümkündür. Devlet töreye göre kurulmuş bir kurum olup, hayata eşdeğer kutsal bir varlıktır. Nesiller gelir geçer, ama devlet hep var olur. Çünkü atalarımıza göre töre her şeydir ve töre devletsiz yürürlüğe girmez. Bu yüzden Türk töresinin yaşayabilmesi uğruna devlete kutsiyet izafe etmişlerdir. Devletin kutsallığı töreyi yaşanabilir kılmasından ileri gelir. Bundan dolayıdır ki bütün Türk devletleri töre esaslı kurulmuş devletlerdir. Devlet başkanlarının ve tüm yöneticilerin töreye uyması ve devletle bütünleşmesi zorunludur. Sonuç olarak Türk asla devletsiz, bayraksız ve hürriyetsiz olmaz. Türkler için özgür yaşadıkları ve hükümranlık haklarını tam olarak kullandıkları sınırlarla ayrılan topraklara “

ÇIKTI : Kutlu Birlik Kanı Gencek, Türk Sır Budunu Kençek Yayınlandı

Gencek Camii

Dertlere Derman

Beş bin yıllık "SIR” idi; çözüldü!