GENCEK'TE BULUNAN YER ADLARI

 

 Gencek; Türk Sır Budunu Kençekler'in Orta Asya, İran, Azerbaycan'dan sonra kendi ismiyle öz ve karma çekirdek ailelerle yerleştiği nadir bir yerleşim yeridir. Esasen Gencekler'in bu bölgeye ilk yerleşimleri Sümer Devleti dönemine dayanır. Gencekler'in ataları olan Kaslar'ın bölgedeki mağaralarda yaşamış olması bölgedeki yer adlarını daha da anlamlı kılmaktadır. Zira hem Orta Asya'da, hem Azerbaycan'da, hem de Anadolu ve İran'da yerleştikleri bölgelerde kulladıkları yer adları tam olarak örtüşmektedir.Gencek'te kullanılan başlıca yer adları şunlardır:

.

1.   Abdalın Boğaz

2.   Abdalın Köprü

3.   Abılağı

4.   Agmat Paşa

5.   Agmatçanın Boğaz

6.   Akdağ

7.   Ak Guyu

8.   Akraplı Düz

9.   Ak Tarla

10.   Alabarda

11.   Alçak Gedik

12.   Alı Gayası

13.   Almalı Oluk

14.   Altınlı Belen

15.   Ambar Böğet

16.   Arabatası

17.   Ara Çal

18.   Araplar

19.   Araplar Dağı

20.   Araplar Deresi

21.   Araplar Mezeri

22.   Ardıç Arası

23.   Ardıç Su

24.   Ardıç Suyun

25.   Çelce

26.   Ardıç Yatak

27.   Ardıçlı Asar

28.   Ardıçlı Mezar

29.   Arpardıç

30.   Asar

31.   Asar Eli

32.   Asarın Altı

33.   Asarın Başı

34.   Aşağı Kaygış

35.   Atık Gayası

36.   Aydaş Daşı

37.   Ayoluğu

38.   Ayı Oluğu

39.   Aykıroğlu Boğazı

40.   Baddalın Boğaz

41.   Bala Mehlesi

42.   Ballıcak

43.   Ballı Bucak

44.   Bayıroluk

45.   Bayram Yakası

46.   Beğ Muyarı

47.      Bekçi Daşı

48.      Bel

49.      Belen

50.      Bel Dağı

51.      Belin Başı (Esen Gazi Beli)

52.      Bent Boğazı

53.      Bestembil

54.      Beşgardaş

55.      Biceğin Taş

56.      Biçin

57.      Biçin Boğaz

58.      Borulu Su

59.      Bostan Arası

60.      Buğdey İni

61.      Büğüş

62.      Büğüşün Delik

63.      Camı Yeri

64.      Cırnaz

65.      Cır Cır Oluk

66.      Cırtelin Guyu

67.      Çağlıöğü

68.      Çağılönü

69.      Çakalın Kelek Ektiği Düz

70.      Çakışın Boğaz

71.      Çakışın Guyu

72.      Çal

73.      Çalın Koru

74.      Çardak Yeri

75.      Çark Deliği

76.      Çatal Gaklık

77.      Çatığın Dere

78.      Çatık

79.      Çatma Belen

80.      Çayır Ayağı

81.      Çayırlık

82.      Çayırlık Deresi

83.      Çebiç Geçidi

84.      Çıkınıg Oluk

85.      Çırlavuk

86.      Göbek Ocağı

87.      Çöküğün Abılağı

88.      Çölmek Dağı

89.      Çukurbağ

90.      Çürüğün Yüzü

91.      Dağın Ardı

92.      Dalayman

93.      Damyerinin Bayır

94.      Daracık Guyu

95.      Daş Fendek

96.      Daş Köprü

97.      Datlıcak

98.      Davşancıl

99.      Dayaklı İn

100.    Dedebağ

101.    Derebağ

102.    Dereköy

103.    Dereoluk Boğazı

104.    Dereyüzü

105.    Deve Oluğu

106.    Dibek Yanı

107.    Doğşa

108.    Doğşanın Daş

109.    Dokuz Kuyular

110.    Dönelik

111.    Duz Daşı

112.    Düdenalanı

113.    Dünek

114.    Düz Seki

115.    El Batmaz

116.    Embilin Bağlantı

117.    Erik Oluğu

118.    Erikli Bucak

119.    Ermilit

120.    Ermilit Deresi

121.    Esengazi Beli

122.    Eşşek Yokuşu

123.    Ezel Daşı

124.    Ezan Daşı

125.    Gadı Yoran

126.    Gadıncık Muyarı

127.    Gaklık

128.    Gale Çukuru

129.    Ganlı Gaya

130.    Ganlı Guyu

131.    Gapaklı

132.    Garacadağ

133.    Gara Çal

134.    Gara Daş

135.    Gara Gaklık

136.    Gara Gapı

137.    Garabakı Harmanı

138.    Gara Hasan’ın Çelce

139.    Garagasık

140.    Garagasık İni

141.    Garagızın Daş

142.    Gara Kütük

143.    Garamıklı Çukur

144.    Garanlık Boğaz

145.    Gara Toyuk Muyarı

146.    Gara Gapı

147.    Garain

148.    Gargılı

149.    Garının Oluk

150.    Garin / Karin

151.    Garinin Yorak

152.    Gartal Gaya

153.    Gartallık

154.    Gatranlı Belen

155.    Gatranlı Guşak

156.    Gatran Oluk

157.    Gavaklı Guz

158.    Gavur Galesi

159.    Gavur Ambarı

160.    Gavur Mezarı

161.    Gaya Muyar

162.    Gaygış

163.    Gaynar Fendek

164.    Gaynarca

165.    Gayraklık

166.    Gedik

167.    Gediğin Başı

168.    Gedik Mehlesi

169.    Gelin Gaya

170.    Gen Yorağı

171.    Gencek Dağı

172.    Gembos

173.    Gerdeme

174.    Gerdeme Daş Oluk

175.    Gerdemenin Daş

176.    Gıllıbaşın Davar Gırdırdığı Düz

177.    Gıran Gaya

178.    Gırdağ

179.    Gırgaşın Boğaz

180.    Gızhasanın Guyu

181.    Gızılgaya

182.    Gızılgaya Öğü

183.    Gızılcoluk

184.    Gızılcoluğun Orman

185.    Gızıltoprak

186.    Gızlar Ocağı

187.    Goca Düz

188.    Goca Muhdamat

189.    Goca Muyar

190.    Goca Şam

191.    Goru

192.    Gozdibi Mehlesi

193.    Göbette

194.    Göç Yolu

195.    Gök İn

196.    Gök Bayır

197.    Gökbel

198.    Gökbel Sarınç Öğü

199.    Gökdaş

200.    Gökkol

201.    Gökdepe

202.    Gölet

203.    Gölgeli Daş

204.    Gölgelik

205.    Gömböğed

206.    Gözet Gaya

207.    Guru Gaya

208.    Goca Muyar

209.    Goca Yatak

210.    Gurum Altı

211.    Guz

212.    Guzuluk Dağı

213.    Güccük Asar

214.    Hacıbakalin Boğazı

215.    Hacıbakının Daş

216.    Hacıvelelin Daş

217.    Halidin Guyu

218.    Halil Beğin Oluğu

219.    Halit Cice

220.    Hamdiyenin Guyu

221.    Han Öğü

222.    Harman Başı

223.    Harman Beleği

224.    Harmankaya

225.    Harmanlar

226.    Harman Yeri

227.    Hasan Daşı

228.    Hatıbelin Daş

229.    Hıbıdın Muyarı

230.    Hüsemin Çelce

231.    Ilkı Yatağı

232.    İli Suluk Yakası

233.    İmalık

234.    İmalık Depesi

235.    İmir Harmanı

236.    İncebel

237.    İncirli

238.    İncirli Guyu

239.    İnek Çukuru

240.    İnöğü

241.    İsisin Boğaz

242.    İreşidin Erik Oluğu

243.    İt Gayası

244.    Kaldırım

245.    Keklik Suyu

246.    Kel Depe

247.    Kel Oluk

248.    Kel Oluk Salık Kolu

249.    Kelsu

250.    Kendirel Bostanları

251.    Kendirel Garklığı

252.    Kenarlı Çayır

253.    Keneli Çayır

254.    Kertiğin Çardak

255.    Kızıl Bucak

256.    Kızılcoluk

257.    Kireç Ocağı

258.    Köpek Güneyi

259.    Kör Bekir

260.    Kör Guyu

261.    Köy Gözügen Daş

262.    Köy Öğü

263.    Köyerinin Daş

264.    Küpe Dağı

265.    Küllübelen

266.    Kürtlü Boğaz

267.    Lele Daşı

268.    Mansır

269.    Meleğin Kuyu

270.    Melleç

271.    Mezer Altı

272.    Mezer Mehlesi

273.    Mezer Üsdü

274.    Muduloturdumu

275.    Muhdamat

276.    Musa Yurdu

277.    Namazgah

278.    Nergizli

279.    Oklagalı Boğaz

280.    Oltan Çayır

281.    Omar Çukuru

282.    Omarın Mil

283.    Orta Boğaz ( Gedik )

284.    Otlucayurt

285.    Oynak

286.    Orta Mehle

287.    Öteyaka

288.    Öteyaka’nın Ardı

289.    Öteyüz

290.    Palaz Daşı

291.    Pelitli

292.    Pelitli Boğaz

293.    Peynirli İni

294.    Pilavlı Gaya

295.    Pinarlı

296.    Pinarlı Yorak

297.    Sadığın Abılağı

298.    Sakar Daşı

299.    Salur Yurdu

300.    Şam Köyü

301.    Şamlı Depe

302.    Sarı Hasan

303.    Çelce

304.    Sarı Hasan Daşlık

305.    Sarı İmamın Hendek

306.    Sarınç

307.    Sarınç Depesi

308.    Sarınç Öğü

309.    Gökbel

310.    Sarınç Öğü Sırçalık

311.    Sarp Dere

312.    Sayın Yüzü

313.    Seki

314.    Sekinin Viraj

315.    Seki’nin Ardı

316.    Semerli Daş

317.    Sığır Eğriği

318.    Sık Mezer

319.    Sırçalık

320.    Sir Daş

321.    Sivri Gaya

322.    Siyeği

323.    Siyeğin Ardı

324.    Sorkun

325.    Sorkun Yokuşu

326.    Sorkun Deresi

327.    Soyuk Su

328.    Söğütlü

329.    Söğütlü Pinar

330.    Su Çökeği

331.    Su Deposu

332.    Su Uçtuğu

333.    Su Çıkan Daş

334.    Sultan Şamı

335.    Süfla Mehlesi

336.    Süleğelin Çardak

337.    Sülüklü

338.    Sülüklü Dere

339.    Şam Köyü

340.    Şam Muyar Yakası

341.    Şamın İçi

342.    Şarapana

343.    Şerifin Ektiği Düz

344.    Şeytan Uşağının Değirmen

345.    Şeytanın Fendeği

346.    Şose

347.    Tabana

348.    Tabana Mezerliği

349.    Tahtalının Yeri

350.    Tana İni

351.    Tandırlı

352.    Taşarası

353.    Taş Baş Hendeği

354.    Tefekli Dere

355.    Tencere Suyu

356.    Tenikenin Çardak

357.    Tepsili

358.    Tersli Ağıl

359.    Tokanın Daş

360.    Tomsu

361.    Top Sahası Su Çökeği

362.    Topdaş

363.    Topurdum

364.    Topurdum Uzunöz

365.    Tozlu Bağlar

366.    Türüdü

367.    Tülek Deresi

368.    Üşük Bayır

369.    Üyü Daşı

370.    Yalanyurt

371.    Yanığın Yüzü

372.    Yarık Muyar

373.    Yarık Pinar

374.    Yazılı

375.    Yazılı Daş

376.    Yeni Yol

377.    Yeni Yer

378.    Yeni Yerin Çelce

379.    Yelim Guyu

380.    Yer Oluk

381.    Yeşil Kıyı

382.    Yokarı  Mehle

383.    Yokarı Köy

384.    Yokarı Köy İn

385.    Yokarı Köy Mezarlığı

386.    Yokarı Kaygış

387.    Yokuşun Başı

388.    Yörüğün Daş

389.    Yörük Düzü

390.    Zekerya (Sekere)

391.    Zencirli Gaya

392.    Zencirli Guyu

393.    Zımbacı Altı

 

Kaynaklar:

Yusuf Avcu, Gencek - Kençek

Yorumlar