Padişah Ne Demektir?


 

Padişah ne demektir bilir misiniz?

Padişah: Hükümdar, sultan, iktidar sahibi demektir.
 
Osmanlıca aslı “Pad-ı Şah, Partça’daki aslı Padi-Şah” şeklindedir. “Şah” kelimesi “Partlar, Ahameniş ve Sasani gibi Türk devletlerinde “Kral” demektir. “Şeh-in Şah” “ Kralların Kralı” demektir. 
 
Eski büyük Türk devletlerinden olan Partlar tarafından kullanılan bu kelime bir hükümdar sıfatıdır.
 
“Padi” Partça’da "Bey, iktidar sahibi, güçlü, kuvvetli" demektir.
“Padişah” “En kuvvetli kral” demektir.
 
Türk tarihini Sakalar döneminde sadece Sakalar’dan, Selçuklular döneminde sadece Selçuklular’dan, Osmanlılar zamanında sadece Osmanlılar’dan ibaret sananlar hakikati öğrenince şok geçirecekler.
Kendi kahramanlarını çıkartamayınca Türk tarihini çalan tarih hırsızları sizi!
 
Yunan medeniyeti diye MÖ.17 yılında yazdırılmış sahte Roma belgeleriyle Greek medeniyeti icad edenler, Sasani yıkılınca Fars medeniyeti diye Part Türklerinin tarihine çökenler, Kangar Bosnak Devletinin, Avrupa Hun Devletinin, Urartu, Akad ve AsUr devletlerinin, Babür, Akhamenid ve Sasani devletlerinin, Partlar’ın tarihlerini sildiklerini sanıyorlar. 
 
Sümerlerin Türk olduğu netleşince tarih kitaplarındaki sayfalarını azaltanlar; Aslar, Kaslar, Etrüskler gibi Türk boylarının izlerini yok etmeye çalışan gafiller, dünyanın bilinen ilk imparatorluğu olan Uygur ( Uyghur) imparatorluğunu nasıl saklayacaksınız? 
Saklayabileceğinizi mi sanıyorsunuz?Yanılıyorsunuz!
 
MÖ.2500’lü yıllarda yaşayan Oğuz Han’ın Hz. ibrahim’in damadı olduğunu, birlikte haç ettiklerini, Zülkarneyn(as) ile aynı kişi olduğunu, hatta İskandinavya’da Odin adını aldığını, On Ok’u bir ettiğini ve Oğuzların bu OnOk’dan sadece birisi olduğunu gayri nasıl yalanlayabilirsiniz?
 
Bizim Lokman Hekim, Tarkan, Mete, Dor Bey, Zor Bey, Pan, Orhun, Sorkun, Bedri Dede dediğimiz ve Nemrud Dağı’nda heykeli bulunan 22 Türk milletini tek çatı altında toplayan VI,Büyük Bedri’yi unuttuk mu sanıyorsunuz?
 
Hayır unutmadık! Siz unutalım diye efsane hikayeleri uydurup, sahiplenmeyelim diye tanrısallaştırıp adına Zeus, Jupiter, Dionysos, Zorkun, Mitradate, EupaDor gibi adlar vermiş olsanız da unutturamazsınız. 
 
Tarihi silerken mecburiyetten unuttuğunuz o kadar şey var ki, yalanlarınızı yüzünüze yüzünüze vurur. 
 
Hazar Devletinden sonra Museviliği, İseviliği ve İslamiyeti seçenlerden dolayı bozulan birlik bir “Kut” ile kurulmaz mı sanıyorsunuz? 
 
Bizim tarihimizi ispat için sizin kitaplarınıza ihtiyacımız yok! Bizim kökü bir dilimiz var, kültürümüz var, töremiz var. Küllerinden yine doğar, yeniden doğar. 
 
Dilini unutan Türk, dilini hatırlamaz mı sanıyorsunuz?
İlk beş Türk boyunun Kençeklenip birleştiği gibi birleşmez mi sanıyorsunuz? 
 
Titreyip kendimize döneriz bir gün!
O zaman görürsünüz, dünyanın Padişah’ının kim olduğunu!
 
Yusuf Avcu

Yorumlar