Topurdum Uzun Öz ve Tabana


 

Tobu-Ur-Dum, Gur yani Ur oğullarının tepedeki zirvedeki damı demektir. Tobu, tepe demektir. Ortadaki “d” bağlaç olursa Top-Ur-d-Um şeklinde olur ki, o zaman da Sümer/Huma inanışlı Dor/Ur/Zor/Sir olan Oğuz Başı’nın yüksekteki yeri anlamına gelir. Antik ören yerleri bulunur.

Tabana; Taban-Ana, Tavan-Ana, Taba-Ana, Taba-Nana, Tuvanna, Tav-Ana köklerinden gelir. Frigyalılarda (Ana Tanrı’ya) Kibele’ye Nana denir. “Taba”, “-e doğru” demektir. Tav ise dağ demektir. Tabana; Ana Dağ, Tanrı Dağı’na doğru, Tanrı Dağı eteği manasını verir.

Tarihî Akdeniz ticaret yolunun hemen üzerinde eski bir yerleşim yeridir. Kalıntılar ve ören yerleri bulunmaktadır. Muhtemelen kalıntıları taş amaçlı civar yerleşimler tarafından kullanılmıştır. Bölge Gencek yörüklerinin yaylağıdır. Akdağ’ın arka dik yamaçları ile Reze Dağı’nın ön dik yamaçları arasında yer alan bu yayla, kırmızı kestane renginde alüvyal topraklardan oluşmuş polye havza tabanıdır. Sarınçöğü, Sarınç, Sırçalık, Topurdum, Tabana, Dokuz Guyular gibi mevkilerden oluşur. Garain Mağarası burada bulunur. Bölgenin bir kaç yerinde güçlü su kaynağı ve sonradan yaptırılan çeşmeler bulunur.


 

Bölgede beş noktada Hum denilen kalker tepe bulunur. Nemli bölgelerde eriyen kayaçların ardında bıraktığı  ve erimeyerek tepe şeklinde oluşum gösteren bu arazi yapıları, kimyasal tepkimeler sonucu oluşmuşlardır.

Günümüzde yerel yönetimlerin yeterince sahiplenememesi yüzünden bu tarihî bölge mermer ocaklarının istilasına uğramış durumdadır. Mermer ocakları koskaca yaylanın  neredeyse yarısını kullanılamaz duruma getirmiş, su kaynaklarının yönlerinde sapmalar olmuş ve bölgenin yeşil doğa örtüsü büyük zarar görmüştür. En önemlisi de antik ören yerlerine büyük zarar vermişlerdir.

 Yusuf Avcu

Kutlu Birlik Kanı Gencek, Türk Sır Budunu Kençek

Yorumlar