Kuraklık ve Kıtlığa Karşı Acil Çözüm Önerileri


1- Binaların çatılarında yağmur suyu toplayın. Güneş enerji panelleri kurup enerji giderlerini azaltın.

2-Denize akan suları geri dönüştürün

3-Dağlardaki bütün mağara ve dehlizleri karlık olarak kullanıp kar basın

4-Dağlardaki obruk çukurları tesbit edip sunni göle çevirin

5-Devlet eliyle kenevir üretim planı yapın, kağıt yani ağaç giderini azaltın, karbon dengesini düzenleyin

6-Ağaçlandırma faaliyetlerini okullar, askeri birlikler, kurumlar vs planlı hale getirin

7-Tarım arazilerine yağmur suyu depolama çukurları kazıp, izole edin

8-Ata Tohumculuğunu kolaylaştırıp bağımsızlaştırın

9-Genel tarım üretim planı yapıp teşvik edin

10-Genel hayvancılık planı yapıp teşvik edin

11- Köylere soğuk hava depoları kurarak, üretim mevsimini genişletin

12-Üretici satıcı arası emek hırsızlığını azaltın

13-Yerli üreticiyi bezdirip, aynı sektörde yurt dışından ürün getirip pahalıya satmaktan vazgeçin

14-İlaç sektörüne yönelik tarım faaliyetlerini yönetin

15-Atıl arazi ve üretim kapasitesini tesbit edip, alternatif üretim planları hazırlayın

16-Enerji ve yakıt sektörünün çaresiz kalabileceğini düşünüp at yetiştirin

17-Serbest piyasa ekonomisinden fiyat serbestliğini çıkartıp fiyat artışlarını yönetin

18-Yeraltı kaynaklarını yabancı şirketlerden alın, belediyelere verin

19-Bor, altın, maden vs tesbit, çıkartma ve işleme planları hazırlayın

20-Ormanlık arazilerdeki taş ocağı faaliyetlerini durdurup, verdikleri zararı 10 misli maliyetle ağaçlandırma olarak karşılatın

21-Mirasçılar arasında bölüşülmemiş tarım arazilerini devlet eliyle bölüştürüp atıl durumdan çıkartın

22- Çiftçilerin traktör vb tarım aleti ihtiyaçlarını gören, az maliyetli ve planlı çalışan tesisler kurun

23-Stratejik tohum, ürün ve üretim planları yapın

24-Yangında zarar görmüş ve geri ağaçlandırılmayıp rant ile talan edilmiş devlet mülklerini tesbit edip, sorumlu yetkili ve kişileri cezalandırın

25-Suyu çekilen göl ve barajlar için kesin çözüm planı hazırlayıp uygulayın

26-Yararlı yabani hayvan avcılığını yasaklayıp, zararlı yabani hayvan avcılığını yönetin

27-Üniversitelerin bulundukları il coğrafyasını her yönden inceleyerek raporlar ve tezler ortaya koymalarını sağlayın

28-Pazarlama ve Tüketime dayalı ekonomi büyüklüğünden, üretime dayalı ekonomi büyüklüğüne yönelin

29-Ekonomik gücün halka eşit dağılımını sağlayın, belirli kişilere peşkeş çekilmesini önleyin

30-Ekonomik büyüklüğüne rağmen siyasi rant, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık vb yöntemlerle vergi ödemeyen tüm işletmelerin son 15 yıllık faaliyetlerini kontrol edip vergilerini cezalı olarak ödettirin

31-İşletmelere büyüklüklerine göre vergi oranı belirleyin

32-Usulsüz vergi affı ile vergi kaçıran kişi ve kuruluşları tesbit edip cezalandırın

33-Köylerin, şehirlerin ve fabrikaların atık su tesislerini denetleyin

34-Sanayi alanında yabancıya fabrika satışını durdurun. Siyasilerin devlete ait fabrikaları özelleştirme yoluyla satış imkanını kaldırın. Sın 20 yılı iptal edin. Lojistik güç satılamaz. Yeni üretim projeleri üretemeyip var olanı satarak iş yapmayı ise aptallar da yapar

35-Devlet kurum kuruluşlarındaki tüm personelleri denetleyip, usulsüz ve liyakatsiz personel alımlarını iptal edip cezalandırın

36-Kurum ve belediyelere ait makam araçlarını ihaleler ile satıp gelirini sadece öncelikli üretim planları için kullandırın.

37-Tüm kurum ve belediyelere ve iştiraklerine performans ve yeterlilik denetimi yapıp, vasatın altına düşenlerin yetki ve yönetim haklarını iptal edin.

38-Belediye ve kurumlara başkan ve yöneticilik için, ilgili alanda üniversite diploması zorunluluğu getirin.

39-Tüm geçiş ve kullanım garantili yol, köprü, hastane, havaalanı gibi projeleri iptal edin. Bakkala, çiftçiye, esnafa gelir garantisi verdiniz mi ki onlara veriyorsunuz? Ya da milletin parasını köprü yol vs geçiş ücreti olarak harcama yetkiniz mi var ki usulsüz proje üretiyorsunuz?

40- Devlet eliyle yürütülen tüm projelerin sıkı denetimini yapın.

41-Elektrik, su vb faturalardaki açma bedeli, TRT payı vb gibi haksız ve usulsüz vergileri kaldırın. Kaçak kullanımı tamamen bitirin!

42-Bankacılık faaliyetlerini ve kredi kartı uygulamalarını yeniden yapılandırın

43-Yerel yönetimlere ödedikleri vergi, üretim kapasiteleri gibi kriterler gözeterek kaynak desteği sağlayın

44-Küçük yerleşimlere üretim ve şirketleşme amaçlı sanayi mekanları oluşturun.

45-Devlete ait kurumların yurt içinde dövizle borçlanmasını yasaklayın. Üretim ve geri ödeme planı subamayan hiç bir kuruma borçlanma hakkı vermeyin

46- Halkın bankalar, telefon şirketleri, market ve mağaza zincirlerine yönelik kluşturduğunuz zorunlu bağımlılığı kaldırın

47-Diyanet dahil, bütün vakıf ve dernekleri, yönetimlerini, gelirlerini, harcamalarını denetleyin

48-Döviz manipülasyoncularını tesbit edip, kim klursa olsun geçmişe yönelik cezalandırın.

49-Yeterlilik sebiyesini yakalayamayan tüm yetkililerin yetkisini alın, hak edene verin

50-Yiyecek içecek sektöründeki tüm ürünlerin periyodik denetimini yapın. GDO’lu hemen ürünleri yasaklayın.

51-Çorak arazileri buğday, arpa, yulaf vs gibi sulama ihtiyacı az olan ürünlerle kullanılır hale getirin.

52-Üretim potansiyeli olan tüm projeler için kaynak temin edin

53-Büyük banknot yerine altın para basın

54-Dijital bankacılığı denetim altına alın

55-Piyasada dönen gerçek paranın azaldığı ve paranın değerinin düştüğü bir durum iflasa götürecek kadar tehlikelidir. Gerçek altın veya gerçek para kaynağı olmadan, olmayan parayı tüketicilere kredi olarak vermek devleti iflasa götürür. Kaynak beyanını zorunlu kılıp, kesin denetim sağlayın

Yusuf Avcu, 2021

 Yorumlar