Çarmıha mı Gerildi Kardeşlik
Bir tarafta dini ve milli değerlerine yabancılaşmış sefil varlıklar; diğer tarafta ruh ve düşünce ufkuna uzak kalmış, heyecanlı ve öfkeli delikanlılar. Millet yıllarca bu zıt akımlarla pençeleşti, hırpalandı, ümitsizliğe düştü. Birileri hep ötekileşti. Hani yetmiş iki millet kardeşti!  

İsa (a.s.) misali çarmıha gerildi kardeşlik. Devir değişti, pirim yapıyor kalleşlik. Güya kardeştik! 

Milleti esir almış zararlı akımlar. Bunları yok edecek kim var? Kim var kul hakkını, Hakk’ın hatırını her şeyin üstünde tutan? İçi dışı bir olan. Sanatımızda sanatkarı gösteren, kültürümüzle dopdolu, beklentisiz, milleti için var olan. Bütün değerlerimize saygılı, örf ve adetlerimize pîr olan. 

Milliyetçi olmak değil, milletin yükselmesi için pay almak gaye. Boş lafları bırak, ey nefsim! Mukaddes bir çilen var senin. Daha nice yüzsüz virüsleri bertaraf edeceksin.  

Neyin var senin! Zarar veriyor düşünceleri, her iki zümrenin. 
O halde kendine gel, vicdanını dinle! 

Hayır olanı alkışla, şer olanın önünü kes, ya da setreyle. 

Unutma! Bu mukaddes bir çile!  

Yusuf Avcu, Dertlere Derman

Yorumlar